Zapraszamy do Biura aby sprawdzić czy przysługuje Ci pomoc:

ptaszek Zasiłki dla rodzin i osób niskich dochodach

 • Working Tax Credit (zasiłek dla osób pracujących)
 • Child Benefit (zasiłek na dziecko)
 • Child Tax Credit (dodatek na dziecko)
 • Child Care Element (dofinansowanie do opieki nad dzieckiem)
 • Housing Benefit (zasiłek mieszkaniowy)
 • Council Tax Reduction (obniżka Council Tax)
 • Income Support (zasiłek dla osób o niskich dochodach)
 • Jobseeker’s Allowance (zasiłek dla bezrobotnych)

ptaszek Macierzyństwo

 • Statutory Maternity Pay (ustawowy zasiłek macierzyński)
 • Statutory Paternity Pay (ustawowy zasiłek rodzicielski dla ojca)
 • Maternity Allowance (dodatek macierzyński)
 • Sure Start Maternity Grant (becikowe)

ptaszek Zasiłki dla osób niezdolnych do pracy i niepełnosprawnych

 • Employment and Support Allowance (zasiłek dla osób niezdolnych do pracy z powodu choroby lub niepełnosprawności)
 • Personal Independence Payment (zasiłek dla osób przewlekle chorych)
 • Disability Living Allowance (zasiłek dla osób niepełnosprawnych związany z przemieszczaniem się lub opieką)
 • Motability Scheme (dofinansowanie do samochodu/wózka inwalidzkiego dla osób niepełnosprawnych)
 • Attendance Allowance (dofinansowanie do opieki nad osobami starszymi)
 • Carer’s Allowance (zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej)
 • Statutory Sick Pay (ustawowy zasiłek chorobowy)

ptaszek Szkoła i edukacja

 • SAAS oraz zasiłki i dofinansowania studenckie np. Bursary
 • Education Maintenance Allowance (zasiłek dla uczniów z rodzin o niskich dochodach)
 • ILA Scotland (grant na dokształcenie zawodowe)
 • Aplikacje do NARIC